Obezite Ameliyatına Hazırlık

Hastalarla ilgili ameliyat öncesi yapılan tetkik ve değerlendirmeler

-Öncelikle hasta görüşmesi Hastaya yüz yüze ameliyatla ilgili bilgi verilerek kendisine uygun obezite cerrahisi protokolü anlatılır.

-Diyetisyen görüşmesi  Hasta ölçümleri ve vücut kitle indeksi hesaplanması yapılır. Ameliyat hazırlık aşaması ve sonrasındaki beslenme düzeni ile ilgili bilgilendirme yapılır.

- Tetkik Aşaması  Hastaya detaylı değerlendirme için geniş bir protokolde kan tetkikleri yapılır;

  • Tam Kan sayımı ve kan grubu tetkiki
  • Kan biyokimyası tetkikleri
  • Pıhtılaşma faktörleri tetkiki
  • Tiroid hormonu, kortizol, insülin seviyesi vs. hormonal tetkikler
  • Genel vitamin seviyesi tetkikleri ( Vitamin B12, D vitamini vs.)
  • Akciğer Grafisi
  • Tüm karın ultrasonografisi
  • Üst gastrointestinal sistem endoskopisi ( Anestezi altında yapılmaktadır)
  • Hepatit Markerları

- Konsültasyon Aşaması Tüm bu sonuçlardan sonra hastaları Dahiliye, Psikiatri ve Anestezi doktorları konsülte edilerek değerlendirilir ve gerekli görülmesi halinde başka Tıbbi branşlardan da görüş alınır. Sonuçta ameliyata için uygun görülen hastalar için Heyet görüşünü belirten bir Rapor hazırlanır.

-Ameliyat Aşaması Tüm bu değerlendirmeler sonrası hasta ile istişare edilerek uygun bir ameliyat tarihi belirlenir.

Ameliyat laparaskopik olarak gerçekleştiriliyor ve yaklaşık 30-45 dk sürer.

Ameliyatta FDA onaylı 3 sıralı Ethicon veya Covidien staplerler kullanılır.

Ameliyat sonrası çok özel bir durum olmadığı müddetçe hasta yoğun bakımda takip edilmemekte, servis takibine alınmaktadır.

Ameliyat akşamı 4-5. satte hastalar yetkin sağlık personeli gözetiminde yürütülüyor ve akciğer bakımları yapılır.

Ameliyatın 3. günü yapılan kaçak testi sonrası hastalara ağızdan beslenme başlanarak 4. gün sabahında Diyetisyen görüşmesi yapılıp hastanın beslenme protokolü kendisine tekrar anlatılarak taburcu edilir.

 

Obezite Cerrahisi

Vücut Kitle Indeksi Hesaplama Aracı

Boy:
Cm
Kilo:
Kg
Vücut Kitle İndexiniz:
0